PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

O festivalu

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA je každoročním vrcholem sezóny. Důležitým posláním festivalu je inspirovat i konfrontovat domácí umělce a umožnit co nejširší laické veřejnosti vnímat současné trendy a vrcholná díla tanečně-divadelních oborů, a to nejen v Praze. Nedílnou součástí festivalu jsou tvůrčí setkání zahraničních umělců s českou taneční veřejností a diskuse se zástupci médií. Návštěvnost akce od poloviny 90. let výrazně stoupla a naprostá většina představení festivalu bývá vyprodána. Zájem veřejnosti i médií navazuje na vysoké uznání festivalu v zahraničí.

TANEC PRAHA dosáhl mimořádného zájmu veřejnosti především díky hostování prestižních těles z celého světa. Za dvacet sedm let své existence představil české veřejnosti skutečnou světovou špičku tanečního oboru, počínaje Marthou Grahamovou (USA), Merce Cunninghamem (USA), Bill T. Jonesem (USA), pokračuje Jiřím Kyliánem (NL) a řadou jeho žáků a konče např. Maguy Marin (F), Josephem Nadjem (F), Ohadem Naharinem (ISR), Marie Chouinard (CAN) či renomovanými soubory z Tchaj-wanu (Cloud Gate Dance Theatre), Španělska (Companía Nacionál de Danza), Švýcarska (Ballet du Grand Théatre de Geneve) a dalšími.

Vedle uznávaných umělců je však dramaturgie festivalu zaměřena i na objevování nového, sledování posledních trendů v celoevropském měřítku, experimenty a přesahy žánrů. Nabízí konfrontaci vybraných domácích tvůrců se zahraničím v programové řadě s názvem „Evropská taneční laboratoř“ a pestrou sérii dalších večerů. Vedle světových jmen účinkujících na velkých scénách s kapacitou nad 1000 míst tak mají diváci možnost blízkého kontaktu s umělci ze všech koutů světa na malých scénách, především v divadle PONEC, ale i mimo Prahu. Nejednou oslovil festival diváky přímo v ulicích či parcích, největší ohlasy měla animace zahrad Černínského paláce, Jižních zahrad a Starého královského paláce na Pražském hradě či opakovaná spolupráce na Muzejní noci.

Výrazný nárůst zájmu partnerů i veřejnosti zaznamenal TANEC PRAHA v regionech, z původních 2–3 měst se postupně konání festivalových večerů rozšířilo do 13-15 měst a obcí ČR a zájem nadále stoupá. Současný tanec se tak etabluje i mimo hlavní město a pozvolna se přibližuje běžnému postavení tohoto žánru v evropských zemích.

Festivalu předchází Česká taneční platforma, festival který představuje to nejlepší, co se na scéně současného tance zrodilo na domácí půdě v uplynulém roce. Pozvaní zahraniční hosté a partneři mají v rámci tohoto festivalu možnost navázat kontakty s českými umělci. Od roku 2002 byl také v průběhu festivalu TANEC PRAHA vyhlašován výherce festivalu České taneční platformy. Cenu za "objev v tanci" uděloval hlavní partner festivalu TANEC PRAHA společnost SAZKA a. s. Kontinuita tohoto ocenění byla přerušena v roce 2009 a Tanec Praha ledá v současné době nového partnera / sponzora, který by přispěl rozvoji tanečního umění na domácí scéně.

Osobnosti:


zleva: Alena Brožová, Yvona Kreuzmannová, Markéta Perroud

Mgr. Yvona Kreuzmannová
Předsedkyně a zakladatelka občanského sdružení Tanec Praha o.s.

Studovala ekonomiku cestovního ruchu na VŠE, odkud přešla na taneční katedru HAMU studovat teorii, historii a dramaturgii.  V roce 1990 získala roční stipendium v Paříži, kde se definitivně rozhodla pořádat mezinárodní festival TANEC PRAHA. Roku 1991 proto založila stejnojmenné občanské sdružení. Od září 2006 do září 2008 pracovala jako externí poradkyně, nejprve náměstka ministra, později ministra kultury ČR. Zároveň přijala nabídku Úřadu vlády a zodpovídala za oficiální zahájení českého předsednictví v Radě EU v Bruselu – akci Český ples (leden 2009).
Je aktivní v mezinárodních sítích a porotách, tři roky působila v Radě IETM (Informal European Theatre Meeting) a spoluzakládala Trans Danse Europe. V roce 2009 byla požádána o vstup do vedení sítě Aerowaves ve funkci Associate Director. Řídí projekt M4m s podporou programu EU Culture.
Jejím nejvyšším oceněním je Rytířský řád Za zásluhy od prezidenta Francie, který jí byl udělen za mimořádný přínos pro rozvoj evropské kulturní spolupráce.
Jako statutární orgán občanského sdružení Tanec Praha zodpovídá za festival TANEC PRAHA v oblasti supervize a garancí poskytovaných údajů. Je členkou umělecké rady a po dobu, kdy bude ředitelka festivalu na mateřské dovolené, ji bude zastupovat.

Bc. Alena Brožová
Ředitelka festivalu TANEC PRAHA

V letech 1998–2002 studovala Duncan Centre konzervatoř, poté rok angličtinu na Mc Neilus Language School a dále bakalářský program na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc, obor Teorie a dějiny dramatických umění, který zakončila semestrální stáží na Univerzity of Groningen (2006). Poté nastoupila do funkce „event specialist“ ve firmě OVB Allfinanz, a. s., odkud se přihlásila do výběrového řízení na manažery v Tanci Praha o. s. Byla vybrána pro management festivalu TANEC PRAHA a po úspěchu tří ročníků v řadě ji v listopadu 2011 Správní rada jmenovala ředitelkou této významné akce.

Markéta Perroud, roz. Plzáková
Spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA

Po ukončení studií na pražské Taneční konzervatoři v roce 1990 působila 7 let jako sólistka Pražského komorního baletu Pavla Šmoka a zároveň spolupracovala na mnohých nezávislých projektech doma i v zahraničí. Stala se laureátkou ceny Thálie za mimořádný jevištní taneční výkon za rok 1995. V roce 1997 přijala angažmá jako sólistka v Ballet de l’Opéra national de Lyon, kde působila do roku 2010. Spolupracovala s předními choreografy, jako jsou M. Ek, J. Kylián, O. Naharin, T. Brown, M. Marin, N. Duato, T. Saarinen, R. Maliphant a další. Je držitelkou francouzského státního diplomu v oboru taneční pedagogiky (od roku 2004). V letech 2009–2010 absolvovala v Lyonu roční studium v oblasti arts managementu. Od roku 2010 spolupracovala s Tancem Praha jako členka Umělecké rady. V listopadu 2011 byla jmenována spoluředitelkou festivalu TANEC PRAHA a přesídlila tak do Prahy.

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty