PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

2015

WORKSHOPY PRO TANEČNÍKY, PERFORMERY I VEŘEJNOST

1. 6. – 5. 6. | 10:00 - 13:00 | PONEC - divadlo pro tanec
Yukio Suzuki (JP): Re-konstrukce těla

Performer a choreograf Yukio Suzuki povede workshop vycházející z principu tance butó, který je však rozvíjen výrazně současným, dynamickým způsobem. Workshop klade důraz na jedinečné vlastnosti každého z účastníků a vzájemnou komunikaci skrze tělo.
Během workshopu se účastníci naučí uvědomovat si své tělo a pohybovat se dle zásad butó, tak, aby postupně opustili své naučené pohyby a způsob myšlení. Nejprve zkusí změnit texturu svého těla, jako by to byla věc, následně budou hravou formou s touto novou věcí pracovat.

Cena za 5 dní: 500,- Kč
Rezervace do 29. 5. 2015 na eliska.tanzerova@tanecpraha.eu

Více informací...

12. 6. | 10:30 - 12:30 | PONEC - divadlo pro tanec
TANEC PRAHA STUDENTŮM
Olga de Soto (ES/BE): Od archivu k tvorbě

Workshop Olgy de Soto se bude opírat o její rešeršní a dokumentační práci i o tvůrčí procesy, které rozvíjí ve svých nejnovějších dílech. V nich se zabývá tématem paměti a stop a zkoumá vliv, jenž může živé umění mít na lidský život. Vychází ze svých dokumentárních děl An Introduction (2010) a Débords (2012), v nichž analyzovala Zelený stůl, dílo Kurta Joosse vytvořené v roce 1932 pro pařížské Divadlo na Champs Elysées. Zaměří se na různé otázky, které tento projekt vyvolal, a problémy, jimž musela čelit v průběhu procesu od úvodní myšlenky až po jevištní konkretizaci. Představí výzkumnou metodologii, již vyvinula, a podělí se o některé nástroje, které vytvořila.

Workshop je určen především účastníkům programu TANEC PRAHA STUDENTŮM.
Dalším zájemcům bude účast na workshopu umožněna dle kapacity. Účast na workshopu je podmíněna předložením vstupenky z představení Olgy de Soto: An Introduction a rezervací na adrese jitka.hradilkova@tanecpraha.eu.

Více informací...

20. 6. – 21.6. | 10 - 14:00 | Studio ALTA
Nicole Mossoux (BE) & Patrick Bonté (BE): Workshop

Intenzivní dvoudenní workshop se zkušenými belgickými tvůrci na téma taneční divadlo – realita a představa, improvizace a dramaturgie – proběhne u příležitosti uvedení jejich projektu “Histoire de l’Imposture” na festivalu TANEC PRAHA 2015. Určeno profesionálním tanečníkům a performerům.
Workshop spolupořádá Tanec Praha a ALT@RT.

Cena za 2 dny: 800,- Kč
Místo si můžete zarezervovat a zaplatit online zde.

Více informací...

22. 6. | 17:00 | Anenský areál - Balet ND
Gaga workshop s Batsheva Dance Company

  • 17:00 – 18:15
    Gaga workshop s Batsheva Dance Company pro tanečníky
  • 17:00 – 18:00
    Gaga workshop s Batsheva Dance Company pro veřejnost

Gaga / Naharin je pohybový jazyk vyvinutý během minulé dekády Ohadem Naharinem, dlouholetým uměleckým šéfem Batsheva Dance Company. Tento expresivní a dynamický pohybový styl každodenně používají tanečníci Batsheva Dance Company i Ensemble jako východisko pro svou výjimečnou taneční techniku.
Gaga nabízí nový způsob dosažení hlubšího sebepoznání skrze tělo a pohyb. Na Gaga je esenciální to, že pomáhá porozumět silným a slabým stránkám vlastního těla i jak na ně reagovat.
V konečném důsledku Gaga umocňuje pocity radosti, klidu, pozitivismu a štěstí.
Pohybový jazyk Gaga je nástroj, který si mohou osvojit jak profesionální tanečníci, tak široká veřejnost.
Po začátku workshopu není dovolen vstup do sálu. Do sálu mohou jen aktivní účastníci workshopu.
Oblečení na workshop: ponožky či naboso, pohodlné oblečení.
Workshop spolupořádá Tanec Praha a Balet ND.

Cena: 200,- Kč
Prodej vstupenek a rezervace do 21. 6. včetně na pokladně divadla PONEC, Husitská 24a, Praha 3 a online PRO VEŘEJNOST ZDE a PRO TANEČNÍKY ZDE.

Více informací...

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty